Lamb Shoulder Steak, Glatt kosher

Lamb Shoulder Steak, Glatt kosher VISIT US